Chráněné bydlení Nosislav
Chráněné bydlení Nosislav

Reportáž ze stavby Chráněného bydlení

Podívejte se na reportáž ČT
o Bienále pro Diakonii s výtěžkem pro naše chráněné bydlení...

Na této stránce můžete sledovat jednotlivé stavební aktivity a jiné novinky spojené se stavbou Chráněného bydlení. Více fotografií naleznete v galerii.

 

Co se zatím v Nosislavi podařilo:

 

DUBEN a KVĚTEN

Probíhají změny hlavně v interiéru. Betony, omítky a už také dlažba a zárubně.

 

BŘEZEN:

V přízemí se připravuje betonování podlah, v 1. patře omítáme a v pokojíčcích už to vypadá pěkně.

 

ÚNOR:

Budova je už "uzavřena", jsou zde okna!

 

LEDEN:

Máme hotovou vazbu! V interiéru stavby pracujeme na schodišti a odpadech...

 

PROSINEC:

Stavba se i přes nepřízeň počasí rozrostla o druhé patro. Chráněné bydlení začíná konečně dostávat svoje kontury.

 

LISTOPAD:

Naše stavba konečně začíná vypadat jako dům! Máme čtyři stěny a příjezdovou cestu! Posuďte sami!

 

 ŘÍJEN:

SLAVÍME! Konečně se zbavíme toho všudypřítomného bláta. Položení izolace a vystavění základní desky,

díky které můžeme stavět i přes nepřízeň počasí je důležitou etapou výstavby Chráněného bydlení.

Podívejte se, jak zázračná deska vypadá:

 

 

ZÁŘÍ: 

hloubení výtahové šachty, zaměření a příprava sklepa

 

ZAČÍNÁME:

- bylo předáno staveniště mezi investorem a dodavatelem

- vyklizena plocha staveniště a všech přilehlých ploch (přístup z ul. Vinohradská)

- řešeny smluvní vztahy mezi vlastníky umožňující zřízení dočasné přístupové cesty

- umístěno zařízení staveniště

- v červenci a v srpnu se vytyčilo staveniště, polohově a výškově určilo osazení budovy

- byla zřízena  dočasná přístupová cesta z panelů

- bylo započato s přípravou pláně a odvozem veškeré přebytečné zeminy;

  neupotřebitelná se vozí na skládku mimo  katastr, později využitelná na deponii v k.ú. Nosislav

- byly započaty práce se založením opěrné zdi (zrušení staré zdi, vytyčení, bagrování...)

 

- řeší se založení stavby vlastní budovy Chráněného bydlení

- proběhlo také několik prvních kontrolních dní

    

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha