Popis poskytované služby

Chráněné bydlení bude mít kapacitu deset obyvatel a představuje tak alternativu k současným většinou velkokapacitním domovům pro seniory. Naším cílem bude vybudovat zde sociální službu rodinného charakteru. Rozdíl oproti standardním domovům pro seniory nebude pouze v kapacitě, ale dále především v nastavení a poskytování služby.

Podpora a pomoc bude klientům zajišťována tak, aby byli v co nejvyšší míře zapojeni do péče o domácnost, zajištění stravy, sebeobsluhy. Bude cílena na činnosti, které klient sám není schopen vykonat. Klient bude vždy povzbuzován v tom, aby se na těchto činnostech dle svých možností podílel a nebyl pouze pasivním příjemcem této pomoci tak, jak tomu v současnosti v domovech pro seniory často je.

Klienti se tak budou podílet na zajištění chodu svých domácností: úklidu, nakupování, přípravě stravy, praní prádla atd. Život v Chráněném bydlení Nosislav tak poběží v režimu co nejbližšímu běžnému chodu domácnosti s tím, že s činnostmi, které klienti nebudou zvládat sami, jim budou pomáhat asistenti chráněného bydlení.

Klienti budou dále podporováni v tom, aby se aktivně účastnili života v obci a využívali běžných služeb: obchody, kadeřnictví, pedikúra, restaurace, kulturní akce, atd.

    

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha