Chráněné bydlení Nosislav
Chráněné bydlení Nosislav

Reportáž ze stavby Chráněného bydlení

Podívejte se na reportáž ČT
o Bienále pro Diakonii s výtěžkem pro naše chráněné bydlení...

Otázky a odpovědi k chráněnému bydlení

Otázky a odpovědi k chráněnému bydlení
12. 5. 2015

Na otázky, které Vás zajímají, odpovídá Mgr. Jan Soběslavský, ředitel brněnského střediska.

Chráněné bydlení v otázkách a odpovědích

Kdo se může stát klientem Chráněného bydlení Nosislav?

Obyvateli chráněného bydlení se mohou stát senioři a osoby nad 40 let s tělesným postižením (po úrazech apod.), kteří potřebují pomoci např. s nákupem, s provedením hygieny, s přípravou jídla a podáváním pokrmu. Lidé, kteří už nezvládají vedení své domácnosti, a to ani s dopomocí. Chráněné bydlení je registrovaná sociální služba, není to sociální bydlení (levné nájemní bydlení pro seniory).

Kritériem pro přijetí bude při přijímání klientů i jejich místní příslušnost – přednost budou mít lidé z Nosislavi a okolí, dále bude rozhodovat časová posloupnost přihlášek a konečně sociální potřebnost, kterou musí určit sociální pracovník služby.

Pokud se chcete stát klientem Chráněného bydlení Nosislav, můžete nám dát již nyní o sobě vědět.

Jak je to s platbou za poskytovanou péči?

Zákon o sociálních službách mluví z hlediska potřeby péče o osobách závislých na pomoci jiné fyzické osoby. Podle míry této závislosti potom rozlišuje čtyři stupně této závislosti. Těm také odpovídají čtyři stupně příspěvku na péči ve výši 800,- Kč, 4.000,- Kč, 8.000,- Kč a 12.000,- Kč. Plánujeme, že chráněné bydlení Nosislav bude služba, kde bude klientům k dispozici nonstop asistence, tj. v objektu jim bude stále někdo k dispozici. Klienty se tak budou moci stát osoby s přiznaným alespoň druhým stupněm závislosti na péči. V chráněném bydlení budou zastoupeni také klienti ve třetím či čtvrtém stupni závislosti. Tomu, kdo nemá příspěvek na péči zajištěn a jehož zdravotní stav odpovídá tomu, že by jej měl dostávat, budeme s jeho vyřízením pomáhat.

Kolik tedy bude pobyt v chráněném bydlení stát? 

Principiálně budou platby nastaveny obdobně, jako je tomu ve smyslu zákona o sociálních službách v jiných pobytových službách. Klienti platí za ubytování, stravu a péči. Pro osobní potřebu jim musí zůstat nejméně 15% z důchodu. Zbytek důchodu a příspěvek na péči platí poskytovateli služby. Tyto prostředky však nepostačují k pokrytí nákladů na služby a ty tak jsou dokrývány z veřejných prostředků, od r. 2016 plánovaně pomocí tzv. vyrovnávací platby. 

Kdo bude v chráněném bydlení pracovat?

V chráněném bydlení budou pracovat pracovníci v přímé péči (asistenti) pod vedením sociálního či zdravotního pracovníka. Plánujeme zaměstnat celkem 8-9 lidí. Zaměstnance budeme vybírat prostřednictvím výběrového řízení. Případní zájemci o práci nás můžou už nyní kontaktovat.

Kdy bude stavba dokončena?

Firma OSP, spol. s r.o., která provádí výstavbu chráněného bydlení, předá dokončenou stavbu v létě tak, aby mohla být provedena kolaudace. Následně po kolaudaci nastoupí firma JP-KONTAKT, s.r.o., která je dodavatelem veškerého vnitřního vybavení. Provoz služby bude zahájen na počátku roku 2016.

Kdy budu mít možnost prohlédnout si chráněné bydlení?

Na podzim chystáme den otevřených dveří, kdy budou mít všichni zájemci možnost prohlédnout si Chráněné bydlení Nosislav. Den otevřených dveří se bude konat v rámci slavnosti Otevřených sklepů v Nosislavi, kdy v sobotu 5. 9. 2015 v rámci odpoledního putování po sklepech, otevřeme i my „náš dům“ a umožníme prohlédnout si všechny prostory, položit nám konkrétní otázky a také ochutnat dobré víno.

Kontakt:

Diakonie ČCE – středisko v Brně
Hrnčířská 27
602 00 Brno
email: nosislav@diakonie.cz

Související galerie

    

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha